top of page

Informacje o zamówieniach publicznych, przetargach i inwestycjach.

Zamówienia

W związku z dynamicznym rozwojem Browar Wrzos poszukuje dostawców usług/środków trwałych niżej wymienionych:
 

  1. Komplet mebli na wymiar – 1 komplet

  2. Kasa fiskalna – 2 sztuki

  3. Bramka wejściowa z mechanizmem powrotnym – 2 sztuki 

  4. Monitoring wizyjny – 1 komplet

  5. Oświetlenie wewnętrzne obiektu – 1 komplet

  6. Lada chłodnicza – 1 sztuka

  7. Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy – 1 szt.

 

Po kliknięciu na poszczególną nazwę zamówienia widoczny jest termin składania ofert. Oferty można dostarczyć osobiście do siedziby firmy (BROWAR WRZOS DOMINIK DEMBIŃSKI dr. Michała Grażyńskiego 23 43-450 Ustroń) lub mailowo na adres: browar.dembinski@gmail.com

 

Poza ofertą prosimy o dostarczenie:
 

- Oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów
 

(formularz do pobrania tu).


- Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 

(formularz do pobrania tu).

 

Prosimy o wskazanie w ofercie poza ceną również okresu gwarancji oraz terminu realizacji.
 

Dopuszczamy możliwość złożenia oferty dla więcej niż 1 zamówienia. 
 

Kryteria oceny ofert:
 

CENA

Punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru: (Cena oferty najniższej/Cena oferty badanej) x 100 x 60%= ilość punktów Cenę należy podać w PLN.
 

OKRES GWARANCJI

Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane według następującego wzoru: (Ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej/ Ilość miesięcy gwarancji w ofercie z najdłuższym terminem gwarancji) x 100 x 10% = ilość punktów.
 

TERMIN REALIZACJI/dostawy

Punkty za kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane według następującego wzoru: (Ilość dni potrzebnych na dostawę w ofercie z najkrótszym terminem dostawy/ ilość dni potrzebnych na dostawę w ofercie badanej) x 100 x 30% = ilość punktów.

 

Dla każdego z zamówień obowiązują parametry minimalne, nie gorsze niż wymienione lub rozwiązania równoważne. Po kliknięciu na poszczególną nazwę zamówienia widoczne są minimalne wymagania. 

bottom of page